You are currently browsing the category archive for the ‘guder’ category.

Jonathan stiller spørgsmålstegn ved guds indvirken på kræft (canser)

Video fra Ask an Atheist nr 3.

Bemærk i denne video, hvordan deltagerne taler om forskellige guder, men lader som om det er én og samme gud.

Del 1/2

Del 2/2

Britisk tv-debat fra BBC sendt den 20. juni 2010

Indlæg ved Bendt Ankarfeldt (gæsteblogger)

Ud fra de viste indlæg omkring 8. juni var der enighed om, at man ikke som ateist kunne hade en illusion. Vores Gud har, som han fremtræder i Det gamle testamente, godt nok i over to tusinde år for det store flertal været en guddom; men før Mosebøgerne blev skrevet var han en af de 3000 guder og gudinder, som under panteismen huserede i Babylonien, idet hvert menneske skulle have sit eget gudepar.

De var flinke og hjalp, når der var problemer, og til gengæld blev de underholdt af deres tilhængere. Sådan har Jahve også været, for ellers risikerede han at blive udskiftet. Panteismen holdt på indtil 300 e. Kr., da romerriget med et dekret afskedigede alle deres hidtil tilbedte guder, for nu skulle alle i det store Romerrige tilbede de kristnes gud.

I år 587 f. Kr. var Jerusalem erobret og jødernes tempel plyndret og ødelagt, og tusinder af jøder var taget til fange og kom i eksil. I Babylon var det især de skriftkloge rabbinere, der kom til at beskrive Israels og Jahves forhistorie.

Vi ved ikke, hvornår rabbinerne begyndte på Mosebøgerne , men der har været mindst hundrede år bag ud til de lister fra Samaria med Jahves navn fra 700-tallet. Andre gudenavne findes på disse lister fundet på israelske bosteder, hvad der tyder på, at Jahve har haft konkurrenter. Nu blev det altså den genopstandne Jahve, der ellers havde sagt farvel til sit jordiske liv, der måtte lægge ryg til de afskyelige skændselsgerninger, som præsteskabet udstyrede ham med, for at han kunne styre sine tropper, at de ikke gik til andre guder, det vil sige til andre præsteskaber.

Konklusionen af dette fantastiske bedrageri bliver altså,at guden Jahve ikke har bidraget med et eneste ord eller sætning i Mosebøgerne. De blev derefter som det gamle testamente i Bibelen overtaget og kanoniseret af Pavestolen i Rom.

Den nye viden er ikke nået langt uden for Gyldendals encyklopædi. Debatoplæg og kronik om emnet er blevet afvist af massemedierne. Også på nettet er jeg to gange blevet nægtet optagelse i debatprogrammer, hvad jeg betragter som knægtelse af ytringsfriheden.

Endelig er jeg af denne blog blevet budt velkommen ved at finde en positiv anmeldelse af min bog, så nu håber jeg på at se nogle tilkendegivelser om spørgsmålet: Synes du, at omtalte nye viden om vores religion skal søges offentliggjort?

Hvis vi alle er Guds børn,

hvad er så det specielle ved Jesus?

Efter at Jahve havde holdt sit løfte og foræret det hellige land til sit folk, og efter påbud fået udryddet de tidligere beboere, krævede han nu , at deres altre skulle rives ned, og deres Ashera-pæle hugges ned, men hvad var det nu for noget med de mindepæle med navn, der skulle ødelægges? Vi ved, at flerguderiet eksisterede tre århundreder ind i det nye årtusinde. Den sidste del af 5. Mosebog nærmer sig sin afslutning på en tid, hvor det har været alment kendt, hvorledes gudepar var etablerede, herunder Jahve med Ashira. Det må have været et alvorligt problem, når Jahve nu er blevet beskrevet som den eneste sande gud siden skabelsen. Vor skriver løser denne gordiske knude med et hug, der gør Ashira med hendes mindepæle til en af de tusinder af falske guder, der kræves udryddet. Således blev mindet om Jahves gudinde Ashira bevaret i 5. Mosebog gennem mere end to tusinde år.

Men har den kristne religions monoteistiske gud blot været en af de tusinder af falske guder?Det vil blive besvaret med følgende citater fra Gyldendals encyklopædi.

“det arkæologiske materiale fra Israel/Palæstina er meget omfattende. De moderne revisioner af den gammeltestamentlige fremstilling af Israels historie og kultur bygger i væsentlig grad herpå.
De forskellige epoker af Israels ældre historie må, som de er beskrevet i GT, betragtes som konstruktioner, skabt af sene fortællere, der skrev længe efter, at det historiske Israel var ophørt med at eksistere.

Det arkæologiske materiale fra Palæstina fra perioden 1200-587 f.Kr. viser imidlertid en helt anden religiøs virkelighed end den, som beskrives i GT. Først og fremmest er der intet, der tyder på, at religionen i Israel dengang var monoteistisk. Indskrifter, der er fundet i Israel inden for de senere år, har vist, at Jahve ikke stod alene, men at han sammen med sin gemalinde, Ashera, har udgjort et gudepar; Andre guder dyrkedes, bl.a. El og Baal, hvilket bevidnes af personnavne fundne på indskrifter fra israelitiske bosteder. Fra Samaria stammer således en større samling personnavne, der indeholder gudenavne fra 700-t. f.Kr.; de viser, at Jahve i Israel Rige på daværende tidspunkt måtte konkurrere med en række guddomme, og man kan ikke engang ud fra navnematerialet slutte, at Jahve havde det absolutte førerskab. Billedløs var kulten heller ikke, idet der fra denne periode overalt er fundet talrige småfigurer af guddomme og i visse tilfælde endda større gudebilleder.”

Utroligt er det, at denne afsløring og erkendelse af, at Jahve, Vorherre og Allah, tre guder i en og samme person har været en af de tusinder af afguder, og at dette har været holdt hemmeligt gennem mere end to tusinde år.

Hvornår denne utrolige nyhed blev offentligt tilgængelig vides ikke, men for mig skete det efter Gyldendals udgivelse af Den store danske encyklopædi for få år siden.

Afsløringen af Jahve , som værende en af de utallige afguder, har altså været kendt i flere år, uden at denne vigtige og utrolige nyhed er nået ud til almenhedens erkendelse. Hvorfor er dette ikke sket, når det betænkes, at vore generationer lever i informationernes tidsalder, hvor oplysning er kodeordet og ikke mindst for alt, hvad der angår menneskets liv og trivsel . Religionerne jødedom, kristendom og islam har siden deres tilblivelse ført til undertrykkelse, intolerance, forfølgelse, henrettelser ,religionskrige og magtmisbrug det hele forårsaget af de forskrifter, påbud og love, som på falsk grundlag er indeholdt i jødernes Thora, kristendommens Bibel og muslimernes Koran. Måske er svaret, at det er for stor en mundfuld, for stor for magthaverne, for regering, statskirke og de enorme masser af religiøse fraktioner, som vil føle det som et angreb, der skal forsvares med en hævnakt, med risiko for at samfundsstrukturen vil revne, og hvem tør risikere det?

Måske behøver det ikke at gå så galt, for ved den sidste store revolution og afsløring for 150 år siden, da Darwin med sin evolutionsteori fejede gulvtæppet væk under skabelsesberetningen var man ikke bange for en offentliggørelse med efterfølgende debat, som fortsat kører uhindret.

Kun er det afskrækkende og forfærdeligt at skulle se frem til en stadig fortsættelse af de ovenfor nævnte følger af de tre store religioners indbyrdes forhold, som vil fortsætte globalt, så længe de eksisterer. Stillet overfor denne tilsyneladende kendsgerning ses ingen anden udvej, end at gøre som for 150 år siden, luk op for Pandoras æske og fortæl sandheden.

Ovennævnte resumé er skrevet af Bendt Ankarfeldt, forfatter til bogen “Bibelen historisk set – sandheden om bibelen“.

At religiøse ikke har styr på, hvad de selv mener er ganske almindelig. Et godt eksempel på uorden i egne række findes i den kristne logen Odd Fellow Ordenen.

Storsire Lars Jørgensen har således skrevet på logens/ordenens hjemmeside følgende:

Odd Fellow Ordenen er en international organisation, der ikke ved optagelse af nye medlemmer skeler til disse menneskers race, rang, politiske tilhør, religiøse ståsted eller andet, der ellers kan skille mennesker.

Sjovt nok fortsætter Lars Jørgensen med følgende afsnit:

Ordenen ønsker kun at stifte bekendtskab med mennesket selv, og den eneste betingelse er, at dette menneske har en overbevisning, der siger ham eller hende, at noget større end mennesket, styrer og opretholder denne verden. …

På selvsamme side har Lars Jørgensen skrevet:

En fællesnævner blev udmålt for alle de, der herefter skulle indgå i Ordenen: Troen på, at vor verden blev skabt og til stadighed bliver opretholdt af “Et højeste væsen“.

At ordenen er stærk religiøs fremgår også af Odd Fellow Ordenens vision, hvor punkt to hedder “At styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste ”

I Odd Fellow Ordenens Grundlov findes ordenes formål, der hedder: “At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse.”

I Søsterloge nr. 85, Armeria, der holder til i Esbjerg findes en altertavle der viser “Den Barmhjertige Samaritan”

Læs i bibelen

RSS Religionskundskab

  • Der er opstået en fejl - feedet er sikkert nede. Prøv igen senere.

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Slut dig til de 24, der følger denne blog


Ateist weblog

Siden er lavet af en rigtig ateist. - Du er hermed advaret!

veulf(a)klikpost.dk

Update me when site is updated
track_visitor(143715, ''); Chart.dk

Top Rated