Skifergas er en type naturgas, der er fanget inde i uigennemtrængelige skifersten, i modsætning til mere konventionelle naturgasforekomster, der er fanget i store gaslommer under lag af ugennemtrængelig sten.

Ved hydraulisk fraktuering bores der lodret ned til skiferstenlaget, hvorefter der bores vandret hen. Herefter sprøjtes en blanding af vand, sand og kemikalier ned i borehullet under højt tryk. Det høje tryk får klippen til at sprække, og sandkornene er med til at åbne sprækkerne og forhindrer dem i at lukke igen, når trykket aftager. Herved er det efterfølgende muligt at udvinde naturgassen.

Se dokumentaren GasLand af Josh Fox om udvinding af skifergas i USA

Der bruges generelt mellem 8-30 millioner liter vand til hver fraktuering. Ved hver borehul kan denne proces gentages op til 18 gange, hver gang med det samme enorme vandforbrug.

Total oplyser, at vandet fra fracking-processen formentlig skal køres direkte til Kommunekemi – i det omfang, det lykkes gasselskabet at suge det op af jorden igen.

Udvinding af skifergas ved fracking
For at hente gassen op, skal skiferen sprænges 3-4 km nede i undergrunden, og i den proces pumpes 150 millioner liter kemikaliefyldt vand direkte ud i skiferlagene. Teknikken er kendt som ’fracking’ og er så udskældt, at der er indført totalt stop for fracking i Tyskland, Bulgarien, Canada, Sydafrika og i Totals hjemland Frankrig.

US Senats-rapport om kemikalier brugt ved fracking (pdf)
Liste over kemikalier brugt af Total og Exxon Mobil ved fracking i Polen (pdf)

Der er over 100 kræftfremkaldende stoffer på listerne og næsten ligeså mange luftforureningsstoffer. Det drejer sig jo blandt andet om nogle af de opløsningsmidler, som vi ellers har så travlt med at holde styr på, fortæller pensioneret professor i miljøkemi, Finn Bro Rasmussen

Mere viden om skifergas og fracking

Hør Jysk gaseventyr truer drikkevandet P1 Dokumentar 7. juni 2012 kl. 14:03 på P1

Minister stikker kæp i hjulet på gaseventyr TV-Avisen torsdag den 7. juni 2012

Skifergas er større klimasynder end kul, Ingeniøren torsdag 14. april 2011

Fremtidens gas sprænges ud af undergrunden med vand, kemi og sand, Ingeniøren søndag 31. oktober 2010

Se dokumentaren GasLand af Josh Fox om udvinding af skifergas i USA

Total E&P Denmark B.V. side om skifergas udvinding i Danmark

Skifergas – nej tak!