Guden i bibelen (Jahve) er ond, det står i bibelen