Efter 9 års grusom besættelse er det ikke lykkedes NATO at få kontrol over Afghanistan. Dermed står verdens største militære alliance overfor et ydmygende nederlag. Dette nederlag kan blandt andet tilskrives det mod, standhaftighed og modstand muslimerne i Afghanistan og omegn har udvist. Det har betydet at der i NATO-landene idag tales om en exit-strategi så man ikke taber ansigt.

hizb-ut-tahrir Afghanistan møde

Debatmødet vil også sætte fokus på pligten til væbnet modstand for muslimerne i Afghanistan og omegn. Vi anser denne modstand som fuldt ud legitim. I den sammenhæng vil myndighedernes forsøg på at kriminalisere eller intimidere enhver krigsmodstander også blive belyst.


Citat fra indkalde til møde med hizb-ut-tahrir.