I denne video kan vi se eksempler på kristen næstekærlighed i USA

MSNBC den 20. oktober 2010