I denne video pisser en amerikanske borgmester Brad Burnett på ikke kristne mennesker

Woodruff City, SC, Council Meeting, 28. juni 2010