En dansk undersøgelse af bøn viste, at hjerneaktiviteten hos de erklærede kristne faldt, når de hørte bøn. Hjerneaktiviteten hos de ikke-troede var uændret.

Det er en undersøgelse foretaget af Uffe Schjødt fra Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet sammen med kolleger fra Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, og i samarbejde med Aarhus Universitetshospital blandt 36 frivillige forsøgspersoner. De hørte bøn, mens de lå i en hjernescanner. Halvdelen af de frivillige var erklærede kristne, primært fra pinsebevægelsen, mens den anden halvdel var ikke-troende.

Det viste sig så, at mens de ikke-troende viste uændret aktivitet i hjernen, faldt iltniveauet og dermed aktiviteten i hjernen hos de kristne markant, hvis de troede på prædikantens evner.

JP Tro kan flytte hjerneaktivitet 6. maj 2010

Nyhedsmagasinet Ingeniøren MR-skanning af kristne i bøn til gud giver ny viden om hjernen onsdag 8. april 2009