Hermed en liste over velgørende foreninger i Danmark, som er godkendt til at modtage skattefradrag og diverse andre “godgørende formål”.

Se lige nærmere på listen. Den er smækfyldt med religiøse grupperinger. Shit! At der findes religiøse grupper på listen er skræmmende. Det er tydeligt, at listen over velgørende grupper ikke er lavet på baggrund af den skadelige psykologiske effekter som disse grupper udfører på deres medlemmer, familierne og folk disse mennesker kommer i kontakt med.

15. Juni Fonden

3i-fonden

Aalborg Menigheds Center

Aalborg Valgmenighed

Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service

Aars Frikirke

Aarup Frikirke

AC International Børnehjælp

ADHD-foreningen

ADRA Danmark (Adventist Development and Relief Agency, Foreningen)

Afrika InTouch

AFS Interkultur

AIDS Fondet

Aktion Børnehjælp

Aktiv Mission

Alfa-1-foreningen

Alfred Christensen og hustru, Ellen Marie Augusta Christensen Fonden

Als og Sundeveds Kattefond

Alzheimerforeningen

Amager Kristne Center

Amnesty International

Angstforeningen

Anima

Annelise & Gunnar Dransfeldt`s Fond

Annie & Otto Johs. Detlefs Almennyttige Fond

Apostolsk Kirke i Danmark

Aqua Ferskvandsakvarium

Areopagos Danmark

Art of Living

ASF – Dansk Folkehjælp

Askov Møllehus

Association for Community Colleges (ACC)

Astma-Allergi Forbundet

Astma-Allergi Forbundets Forskningsfond (* 270706*)

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed

B 93s Ungdomsfond

Balle Valgmenighed

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

Baptistkirken Gandrup-Vodskov

Baptistkirken i Danmark

Baptistkirken i Esbjerg

Baptistkirken i Nørresundby

Baptistkirken i Ringsted

Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Baptistmenigheden Allerød Frikirke

Benchen Free Medical Foundation Denmark

Bente og Ib Malgaard Lauridsens Fond for almenvelgørende og almennyttige formål

Bering Valgmenighed

Betania KirkeCenter, Blåhøj

Betesda Rehabilitering

Bethaniakirken

Bethaniakirken, Det Danske Missionsforbund

Bethelkirken, Det Danske Missionsforbund

Bethelkirkens Baptistmenighed

Bethlehemsfællesskabet

Betlehem – Missionsforbundets Kirke

Bibel og Missionscentret

Bibellæser-Ringen i Danmark

Birkebjergkirken, Det Danske Missionsforbund

Blindefonden – Fonden for Aktive Blinde

Blå Kors Danmark

Boligfonden for Enlige Mødre og Fædre

Bornholms Baptistmenighed

BOS Danmark

Botosan Childrens Service Danmark

Bovlund Frimenighed

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet

Brande Baptistmenighed

Broderbaandet af 17. april 1917

Broholmkirken, Hvidovre Baptistkirke

Brovst Baptistmenighed

Brøchner-Mortensen Fonden

Brødremenigheden

Brødremenighedens Danske Mission

Brøndbyvester Sogns Støtteforening

Brønshøj Kristne Forsamling

Byggefonden for Rudolf Steiner Skoler

Bykirken

Børn i Afrika

Børne og Ungdoms Oase

Børnecancerfonden

Børnefonden

Børnenes Kontor

Børnesagens Fællesråd

Bøvling Valgmenighed

Cafe Hjørnestenen

CARE Danmark

Caritas Danmark

Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

City Kirken (Herning)

City Kirken (Taastrup)

Colitis-Crohn Foreningen

Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church

Copenhagen Study Centre

Cornerstone Church

Council Center

DanAdopt

Danavox Jubilæumsfond

Danish Muslim Aid

Danmark Hindu Kultur Aktivitets Center

Danmark-Amerika Fondet

Danmarks Bløderforening

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Danmarks Jægerforbund

Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse

Danmarks Lungeforening

Danmarks Naturfond

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Psoriasis Forening

Danmarks Sportsfiskerforbund

Danmission

Dansk – Georgisk Venskabsforening Mission til Georgien

Dansk – Indisk Børnehjælp

Dansk Armeniermission

Dansk Bibel-Institut

Dansk Blindesamfund

Dansk Børnefond

Dansk Center Vedrørende Alkoholisme og Andre Afhængighedssygdomme (DCAA)

Dansk Cyklist Forbund

Dansk Dyreværn Århus

Dansk Dyreværn, Aalborg

Dansk Dyreværns Odense Komité

Dansk Epilepsiforening

Dansk Ethioper Mission

Dansk Europamission

Dansk Fibromyalgi-Forening

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

Dansk Forening for Rosport

Dansk Forening for Videnskab og Kreativ Intelligens og Transcendental Meditation

Dansk Friskoleforening

Dansk Handicap Forbund

Dansk Handicap Idræts-Forbund

Dansk Islamisk Begravelsesfond

Dansk Jernbane-Klub

Dansk Kennel Klub

Dansk Kherwara-Mission

Dansk Kristelig Sygeplejeforening

Dansk Kræftforskningsfond

Dansk Kvindesamfund

Dansk Missionsråd

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Oase

Dansk Oftalmologisk Selskab

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Parkinsonforening

Dansk Piano Samlings Fond

Dansk Præmatur Forening

Dansk Rotarys Hjælpefond

Dansk Røde Kors

Dansk Selskab for Tibetansk Kultur

Dansk Skole Skak

Dansk Skytte Union

Dansk Sundhedstjeneste for Slesvig

Dansk Svæveflyver Union

Dansk Teltmissions Menighed

Dansk Veteranflysamling

Danske Baptisters Kvindeforbund

Danske Døves Landsforbund

Danske Flyveres Fond

Danske Gymnastik – og Idrætsforeninger (DGI)

Danske Hospitalsklovne

Danske Kirkers Råd

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Danske Sømands- og Udlandskirker

Darum Fritidscenter

De Døves Menighed i København

De Hjemløses Venner

De Små Glæders Legat

Den Almennyttige Støttefond af 02.02.2002

Den Apostolske Pinsekirke

Den Danske Diakonissestiftelse

Den Danske Frimurerorden, Velfærdsdirektoriet

Den Danske Israelindsamling

Den Danske Israelmission

Den Danske Pattaya-Fond af 2003

Den erhvervsdrivende fond Global Care

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangeliske Frikirke, Randers

Den Frie Universelle Kirke (Liberal Katolsk Kirke) i Danmark

Den Katolske Kirke i Danmark, Ansgarstiftelsen

Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond

Den Koptisk-Ortodoxe Kirke, St. Maria og St. Marcus

Den Kristne Forsamling

Den Kristne Menighed

Den Kristne Menighed i Holstebro

Den Nyapostolske Kirke i Danmark

Den protestantiske Baptistmenighed

Den Reformerte Menighed

Den Russisk Ortodokse (Moskvapatriarkatet) Kirke

Den Selvejende Institution Fregatten Jylland

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond

Den Tyske Reformerte Kirke i København

Den Vietnamesiske Baptistmenighed, Slagelse

Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening i Danmark

Depressions Foreningen

Det Danske Bibelselskab

Det Danske Missionsforbund

Det Danske Missionsforbund Brovst/Skovsgård Menighed

Det Danske Missionsforbunds Menighed i Osted

Det Danske Spejderkorps

Det Europæiske Hus

Det Gyldne Rosenkreuz Internationale Skole

Det Islamiske Forbund i Danmark

Det Islamiske Trossamfund i Danmark

Det Islamiske Trossamfund på Fyn

Det Kgl. Vajsenhus’ Jubilæumsfond

Det Kongelige Bibliotek

Det Kristne Hjælpecenter Kildegården

Det Mosaiske Trossamfund i København

Det Nationale Åndelige Råd For Bahaierne i Danmark

Det Økologiske Råd

Det Økumeniske Center

Diabetesforeningen (Landsforeningen For Sukkersyge)

Diakonhøjskolen i Århus

Diakonhøjskolens Diakonforbund

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen

Dialogcentret Danmark

Dienesmindes Venner

Din Frikirke i Haderslev

Din Kirke

Disuzo Marondera

Drachmanns Hus på Skagen

DSP Children’s Project in Mikindani

Dyrefondet

Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Dags Komité

Dyrenes Venner

Døvefonden

Døves Kristne Fællesskab Danmark

Døves Kristne Fællesskab København

Døves Kristne Fællesskab Sønderjylland

Døves Kristne Fællesskab Vejle

Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark

En God Start i Livet, Fonden

Endometriose Foreningen

Engholmlegatet

Esbjerg Havneservice

Euro Life Kirke

Europe Harvest Center

Eva og Henry Frænkels Mindefond

Eva og Robert Foss Hansens Fond

Evangeliekirken (Pinsekirken på Frederiksberg)

Evangeliemenigheden på Langeland

Evangeliemenigheden, Pinsekirken i Korsør

Evangelisk Alliance i Danmark

Evangelisk Børnemission

Evangelisk Luthersk Frimenighed, Frederikssund

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Jylland

Evangelisk Luthersk Missionsforening på Bornholm

Evangelisk Luthersk Missionsforening, København

Evangelisk Luthersk Netværk

Exodus- Kirken

Falsters Baptistmenighed

Familiekirken

Familier med kræftramte børn

Farsø Evangeliecenter

Farsø Frimenighed

Finansforbundets Centrale Hjælpefond

First International Baptist Church (FIBC) i Danmark

Fjellerup Valgmenighed

Fjerritslev Frikirke

Folk & Forsvar

Folkekirkens Dagligstue

Folkekirkens Mission

Folkekirkens Nødhjælp

Fonden Bystævneparkens Venner

Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904

Fonden De Stille Stuer

Fonden Den Økologiske Have

Fonden for Esperanto – Domo

Fonden for Focolare-Bevægelsen

Fonden for Guds Verdensvide Kirke, Danmark

Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Træer og Miljø

Fonden Fyntour

Fonden Oluf Høst Museet

Fonden Poul la Cour Projektet

Fonden Skandinavisk Børnemission

Fonden Til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed

Fonden Til Støtte For Humanitære Formål

Fonden Troens Bevis

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning

Forening til stiftelse af en valgmenighed i København

Foreningen Klosterhus

Foreningen af Danske Døvblinde

Foreningen af evangelisk-lutherske valgmenigheder i Danmark

Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen

Foreningen Agape

Foreningen Børnelejren på Langeland

Foreningen Cancerramte Børn

Foreningen Danmark mod Landminer

Foreningen Danmarks Museum for Lystsejlads

Foreningen Dansk-Jødisk Venskab

Foreningen Evangelist

Foreningen Familiecentret La Vida

Foreningen for Breklum Missionens Venner i Nordslesvig

Foreningen for Stammere i Danmark

Foreningen Gambias Venner

Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal

Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen Husdyrenes Vel Fyn

Foreningen KKL – Det Jødiske Nationalfond

Foreningen Projekt Øst

Foreningen Retten Til Liv

Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr

Foreningen Zoos Dyrefond

Forn Sidr, Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark

Forældreforeningen Vi har mistet et Barn

Fountain House Fonden Danmark

Fredebo

Fredericia Baptistmenighed

Frederiksborg Valgmenighed

Frederikshavn Baptistmenighed

Frederikshavn Kirkecenter

Frelsens Hjælps Menighed Silkeborg

Frelsens Hær

Frikirken – En Åben Dør

Frikirken – tilsluttet Det Danske Missionsforbund

Frikirken Aalborg Øst

Frikirken Brønderslev

Frikirken COC

Frikirken Helliget Herren

Frikirken i Aabenraa, Missionsforbundet

Frikirken i Løgstør

Frikirken i Varde

Frikirken på Havnen

Frilandsmuseets Venner

Friluftsmissionen

Frimenigheden Filadelfia

Frimenigheden Kilden

Frimenigheden Kristent Fællesskab

Frimenigheden Kristent Fællesskab

Frivilligt Drenge – og Pigeforbund (kristen)

Frøstruphave Efterskole

Fulton-Stiftelsen

Furesø Frimenighed

Fynbo Fonden

Fællesgårdens Plejehjemsfond

Fælleskirken

Fårevejle Frimenighed

Genforenings- og Grænsemuseumsfonden

Gigtforeningen

Give Baptistmenighed

Give-Egnens Museum

Gjellerup Valgmenighed

Glasmuseets Venner

Godthåbskirken, Det Danske Missionsforbund, Odense Menighed

Gospel Church International

Gotvedskolen

Grethe Møllers Mindefond

Greve Frikirke, Church of the Nazareene International

Grænseforeningen

Græsted Frikirke

H. C. Andersen-ABC-Fonden

Handelshøjskolen i København

Handicapcentret Kronjylland

Handicappede børns ferier

Haslev udvidede Højskoles Elevforening

Havrebjerg Valgmenighed

Hedemølle Efterskole

Helle Hallens Venner

Hellig Kors Klosters Fond

Herlev Baptistmenighed, Korskirken

Herlufsholm-Fonden

Herlufsholm-Fonden

Herlufsholms Kostskoles Fripladslegat

Herning Frikirke

Herning Valgmenighed

Hestens Værns Fond til fordel for foreningen “Hestens Værn”

Himmelekspressens Komitès Fond

Hindu Kulturelle Forsknings- og Informations Center

Hjemløse Kattes Vel, Foreningen

Hjernesagen, Landsforeningen for Apopleksi- og Afasiramte

Hjerneskadeforeningen

Hjerteforeningen

Hjørring Baptistkirke

Holbæk Baptistmenighed, Kløvermarkskirken

Holstebro Baptistmenighed

Holstebro Frimenighed-Evangelisk Luthersk Oasefællesskab

Holstebro Nødhjælp til Østeuropa

Holstebro Valgmenighed

Hospice Fyn, Vangelystkontoen

Hospicefonden Danmark

HospiceLimfjord

Hvolris Området (Hvolris Jernalderlandsby)

Højbjerg Frikirke

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik

Høve Valgmenighed

I Mesterens Lys

IKON-Danmark

Indenlandsk Sømandsmission

Independent Scandinavian Relief Agency (ISRA)

Inge Sørensens Kattehjems Fond

Ingstrup Baptistmenighed

Initiativfonden af 23. marts 1994

Institutionen Moralsk Oprustning

Institutionen Perlen

InterAid Danmark

International Aid Services

International Børnehjælp

International Christian Community ( ICC)

International Christian Embassy Jerusalem, Dansk Afdeling

International City Baptist Church

International Harvest Christian Center

International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)

Islams Ahmadiyya Bevægelse

JDRF – Fonden for diabetesforskning

JegBlevHelbredt

Jegindø Efterskole

Jehovas Vidners Rigssalsforening

Jehovas Vidners Rigssalsforening for Bornholm

Jesu Hjerte Sogn

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige I Danmark (mormon)

Jesus Huset

Jesus is Lord Church, Copenhagen

JesusKirken – Ringkøbing

Josva Fællesskabet i Aalborg

Jugend Musikfond, Nordschleswig

Julemærkefonden

Det Jyske Musikkonservatorium

Jægernes Naturfond

Kaas Frikirke, Det Danske Missionsforbund

Kamillus, Støtteforening for Hospice

Karisma Center København

Karma Kadjy Skolen

Karmapa Trust, Det Danske Religiøse Samfund

Karmelkirken

Kattens Værn

Kerteminde-Dalby Valgmenighed

KFUKs Sociale Arbejde

KFUM og KFUK i Danmark

KFUM-Spejderne i Danmark

KFUMs Sociale Arbejde i Danmark

KFUMs Soldatermission i Danmark

Kgl. Vajsenhus, Det

KirkeCentret

Kirkefondet

Kirkeklokkens Missions Indsamling (KMI)

Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark

Kirkeligt Centrum

Kirkeligt Samfund, Vartov

Kirkens Korshær

Kirkernes Integrations Tjeneste

Kiropraktik og Sundhed

Kirsten og Hans Rasmussens Legat (fond)

Kjellerup & Omegns Valgmenighed

Klim Valgmenighed

Kofoeds Skole

Kolding Valgmenighed

Kolonien Filadelfia, Kirke og Institut for Diakoni og Sjælesorg

Kolonien Filadelfias Diakonforbund

Komiteen mod Dyreforsøg

Komitéen til indsamling af pengemidler til fordel for Museumsvirksomhed omkring Hjemmeværnet

Kontaktcenter Klippen

Kopps Legat, Speciallæge Heinrich Kopp

Kridtkirken, Pinsekirken på Møn

KRIS, Landsorganisationen

Krishnabevægelsen, Iskcon i Danmark

Kristelig Handicapforening i Danmark

Kristelig Lægeforening

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde

Kristeligt Forbund for Studerende

Kristeligt Pressebureau

Kristen Bibel- og Konferencecenter

Kristen Videnskabs Kirke i København

Kristen Videnskabs Kirke i Århus

Kristensamfundet i Danmark

Kristent Center Midt-Vest

Kristent Center Nordfyn

Kristent Center, Menigheden

Kristent Centrum

Kristent Fællesskab, Nordsjælland

Kristent Medie Netværk

Kristent Pædagogisk Institut

Kristi Kirke, København

Kristus Kirken i Vejen

Kristuskirken, Rødding

Kristuskirkens Baptistmenighed

Kronjyllands Valgmenighed

Kræftens Bekæmpelse

Kræfter til Kræft, Patient- & Støtteforening

Kræftforeningen Tidslerne

Kvindecenterfonden Dannerhuset

Kvindehjemmet i København

Kvinderådet

Kvækerne. Vennernes Religiøse Samfund i Danmark

Kærlighedens Missionærer

Kærnehuset i Vejle

Københavnerkirken

Københavns Bibeltrænings Center

Københavns Frimenighed

Københavns Højskoleforening Vartov

Københavns Kommunes Legat for Værdige Trængende Personer

Københavns Mødelokale Forening

Københavns Nye Baptistmenighed

Københavns Valgmenighed

Københavns Vineyard

Købnerkirkens Baptistmenighed

Købstadsmuseet “Den Gamle By”

Køge Kristne Center

Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv

Landsbyfonden

Landsforeningen Aktive Kristnes Omsorgsarbejde

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Bedre Psykiatri

Landsforeningen Den Danske Hjælpefond

Landsforeningen for Bedre Hørelse

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Landsforeningen for efterladte efter selvmord

Landsforeningen For Marfan Syndrom

Landsforeningen for Økosamfund

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn

Landsforeningen KLF, Kirke og Medier

Landsforeningen Lev

landsforeningen Lænken

Landsforeningen mod Brystkræft

Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Landsforeningen Prader-Willi Syndrom

Landsforeningen Praktisk Økologi

Landsforeningen Sathya Sai Baba

Landsforeningen Sind

Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose

Landsforeningen Til Bekæmpelse Af Kredsløbssygdomme

Landsforeningen til Forebyggelse Af Kræft

Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød

Landsforeningen Ønskefonden

Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam

Landsorganisationen Børns Vilkår

Landsorganisationen Red Barnet

Lemvig og Omegns Valgmenighed

Leve Børnene

Levende Ord, Århus

Liberal Katolsk Kirke i Danmark

Lions Clubs International Multipeldistrikt 106 Danmark

Liselundfonden

Livets Kilde

Livets Vand

Livslinien

Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn

Lollands Baptistmenighed

Louisiana – Museum for Moderne kunst

Lunderskov Efterskole

Lungeforeningen Boserup Minde

Luthersk Missions Ungdom

Luthersk Missionsforening

Luthersk Missionsforening Vestjylland

Luthersk Missionsforening, Bornholms afdeling

Luthersk Missionsforening, Københavns Afdeling

Luthersk Missionsforening, Lolland-Falster Afdeling

Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling

Luthersk Missionsforening, Sønderjyllands Afdeling

Luthersk Missionsforening, Vestsjællands Afdeling

Luthersk Missionsforening, Østjyllands Afdeling

Lyngby Baptistmenighed

Lægeforeningens Forskningsfond

Læger Uden Grænsers Fond

Lærernes Missions Forening

Løgumkloster Refugium

Løkken Frikirke

MAF Danmark

Maran-Ata , Menigheden

Maran-Ata, Menigheden i Blåkildekirken

Marjattahjemmenes Støttefond

Martinus Ideal Fonden

Martyrernes Røst, Kristen Mission

Masangas Venner

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellerup Valgmenighed

Mènière og Tinnitus Foreningen

Menigheden Bibelværkstedet, Nykøbing Falster

Menigheden Faderhuset

Menigheden Hjørnestenen

Menighedsfakultetet i Danmark

Menighedsfællesskabet Fisken

Merkurfonden

Metodistkirken i Danmark

Metodistkirkens Sociale Arbejde (Centralmissionen)

Midtjyllands Evangelisk Lutherske Frimenighed

Midtjyllands Valgmenighed

Midtsjællands Baptistmenighed

Mindefonden for lærerinde Karen Svankjær Yde

Mindefonden for skovridder, godsforvalter A.R. Hansen, Holsted Kloster

Mindelegat efter Kirsten og Hans Rasmussens Falster (fond)

Miron Eleonora Christensens Fond

Mission Danmark

Mission Øst

Missionaires of Charity

Missionen blandt Hjemløse

Missionsfonden af 4.5.1964

Missionsforbundet Frikirken “Salem”

Missionskirken, Rønne (Det Danske Missionsforbund)

Mogens Andreassen Fonden

Morslands Historiske Museum

Morsø Frimenighed

Museet på Koldinghus

Musikforeningen “Sela”

Muskelsvindfonden

Mødrehjælpen af 1983

Møltrup Optagelseshjem

Nationalmuseet

Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis

Netværkskirken

New Life Outreach

Nexø Frikirke

Nibe Baptistmenighed

NOAH, Den selvejende institution

Norddjurslands Valgmenighed

Nordfyns Valgmenighed

Nordjysk Humanitærhjælp

Nordschleswigsche Gemeinde

Den Norske Forening av 1863

Nyreforeningen

Nyreforeningens Forskningsfond

Nyt Liv – Forbund for Evangelisation i Danmark

Næstved Kristne Center

Oasefællesskabet, Søhøjlandets Evang. Luth. Frimenighed

OCD-foreningen

Odd Fellow Fonden

Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994

Odder Frimenighed

Odder Valgmenighed

Odense Baptistmenighed

Odense Valgmenighed

Odense Vækkelses Center

Odense Zoologiske Have

OK-Fonden

Operaens Venners Fond af 1984

Operation Mission

Oplev Jesus
– kendt fra Blev helbredet fra aspergers syndrom og Benbrud bliver helbredt af Jesus Kristus.

Ordet og Israel

Organisationen for Vedvarende Energi

Osted Valgmenighed

Osteoporoseforeningen (Landsforeningen mod Knogleskørhed)

Oure Baptistmenighed

Overlæge dr. med. Einar Geert-Jørgensen og hustru Ellen Geert-Jørgensens Forskningslegat

Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme

Pindstrup Centret

Pindsvinevennerne i Danmark

Pinsekirken ( Pinsemenigheden i Mariager)

Pinsekirken Amager

Pinsekirken Elim, Horsens

Pinsekirken Elim, Tejn

Pinsekirken Haderslev

Pinsekirken Herning

Pinsekirken Hobro

Pinsekirken i Brovst

Pinsekirken i Fredericia

Pinsekirken i Grenå

Pinsekirken i Hillerød

Pinsekirken i Hjørring

Pinsekirken i Kolding

Pinsekirken i Køge

Pinsekirken i Stege

Pinsekirken i Thisted

Pinsekirken i Vejle

Pinsekirken i Viborg

Pinsekirken i Ålborg

Pinsekirken Kalundborg

Pinsekirken København

Pinsekirken Nykøbing F.

Pinsekirken Nyt Håb

Pinsekirken Randers

Pinsekirken Rønne

Pinsekirken, Esbjerg

Pinsekirken, Holstebro

Pinsekirken, Odense

Pinsekirken, Roskilde

Pinsekirken, Silkeborg

Pinsekirken, Århus

Pinsevækkelsens Efterskole ALTERNA

Plan International Danmark

Porto Novo Missionen

PowerKirken

Projekt Genesis

PROPA prostatacencer Patientforeningen

Psoriasis Forskningsfond

Psykiatrifonden

PTU, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede

Pædagogisk Forening, Foreningen af Kristne Friskoler

Radiumstationens Forskningsfond v / Århus Sygehus, Onkologisk afdeling

Randers Baptistmenighed

Randers Frimenighed

Randers HUSmenighed

Redningsteknisk Samling, Fonden

Refugiefonden, Løgumkloster

Refugiets Venner

Regnskovsgruppen Nepenthes

Rehabiliterings – og Forskningscenter for Torturofre

Ronald McDonald Børnefond

Roskilde Baptistmenighed

Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring, Michael Skolen

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Rumæniensprojektet af 1992

Rygmarvsbrokforeningen af 1988

Ryslinge Frimenighed

Ryslinge Valgmenighed

Rødding Frimenighed

Røde Kors Hjemmet i Løgstør

Rønde Rotarys Humanitære Fond

Rørlandskirken, Missionsforbundet

Sahva Fonden

Samvirkende Menighedsplejer

Sankt Lioba Kloster

Sankt Vincent Grupperne

Saronkirken (Det Danske Missionsforbund)

Sarons Slettes Missions – og Nødhjælpscenter

Scleroseforeningen

Sct. Bernhards Stiftelse

Sct. Maria Hospice Center

Sct. Maria Stiftelse

Sdr. Bork Nødhjælp

Sdr. Nærå Valgmenighed

Selskabet Lysglimt

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke

Sex og Samfund

Shalom

Shir Hatzafon

Shri Ram Chandra Mission

Siemensfonden

Silkeborg Baptistmenighed

Sindal Baptistmenighed

Siri Guru Singh Sahba Copenhagen

Sjølundkirken Næstved

Skanderup Valgmenighed

Skjern Valgmenighed

Skodsborg Observationsspædbørnehjem

Skuespillerforeningen af 1879

Slagelse Christian Life Frikirke

Slesvig Ligaen

Solvognen, Kunst- og Filosoficentret

Soransk Samfunds Boligfond

SOS-Børnebyerne, Danmark

Sozialdienst Nordschleswig

Spastikerforeningen

Spedalskhedsmissionen

Sporvejshistorisk Selskab

St. Alban`s Church, Copenhagen

St. Petri Menighedsråd

Stairway Danmark

Statens Arkiver

Stenlille Frikirke

Stevns Valgmenighed

Stiftelsen Georg Stages Minde

Stomiforeningen COPA

Strandkirkefællesskabet

Strandvejskirken

STS International Solidarity

Studentermenigheden i Århus

Støtteforeningen for Blinde i Århus

Støtteforeningen for Hospice i Sønderjylland

Støtteforeningen for Hospice-Center Sydvestjylland

Støtteforeningen for Skive Sygehus

Støtteforeningen for Usa River Børnehus

Støtteforeningen til Bevarelse af Vesthimmerlands Sygehus i Farsø

Sudanmissionen, Folkekirkelig Mission i Afrika

Summit Lighthouse, Kirkesamfundet

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab

Sunnataram Copenhagen

Svendborg Baptistmenighed

Svendborg Menighedscenter

Svendborg Søfartsskole

Svenska Gustafskyrkan

Syvende Dags Adventistkirken, Danmark

Sæby Baptistmenighed

Sædding-Guldager Idrætssamvirke

Sømandsstiftelsen Bombebøssen

Sønderholm Centeret – Det Levende Håb

Sønderjyllands Baptistmenighed

Sønderskovhjemmet

Taasinge Frimenighed

Tandsundhed Uden Grænser

Tariqa Burhania Dusuqiya Shazuliya

Terre des Hommes, Danmark

The Laodicean Era of the Church of God

The Redeemed Christian Church of God Jesus Center, København

The River of Life

Thisted Baptistkirke

Thorsted Frimenighed

Thylands Menighed, Det danske Missionsforbund

Tibet Charity

Tjen penge

Trankebarfondet

Trapholtfonden

Troens Ord

Trængstrup Frimenighed

Tungelund Aktivitetscenter

Tværkulturelt Center

Tølløse Baptistmenighed

Tønder Frikirke

Tåstrup Menighedshus

U-Landsforeningen Ibis

U-Landsforeningen Svalerne

U-Landshjælp Til Selvhjælp

Ubberup Valgmenighed

Ungdom Med Opgave

Ungdommens Vel, KFUM og KFUK’s børne og ungdomsforsorg

Unge for Menneskerettigheder

Unge Hjem – En folkekirkelig bevægelse for hele familien

UNIC – en kirke i tiden

Unicef Danmark

Unite2Help Fonden

Vadum Menighed, Vadum Kirkecenter (Det Danske Missionsforbund)

Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab

Valgmenigheden for Gl. Rye og Omegn

Vallekilde Valgmenighed, Korskirken

Vanførefonden

Vartov Valgmenighed

Vejlefjord-Fonden

Vejstrup Valgmenighed

Ventilen Danmark

Verdensdiabetesfonden

Verdensnaturfonden WWF

Vesterkirken i Stenum

Vestermarkskirken, Det Danske Missionsforbund-Grindsted

Vesthimmerlands Frimenighed

Viborg Baptistmenighed

Voldhøj Valgmenighed

Vrå Baptistmenighed

Vrå Valgmenighed

Whiplashforeningen

Wizo i Danmark

Word of Faith Missionary Church

World Vision Denmark Fonden

WSPA Danmark

Wycliffe Bibeloversættere i Danmark

Y’s Men International Region Danmark

Youth for Christ – Danmark

Zeppelin- og Garnisons Museum Tønder

Zion Menighed

Zoologisk Have i København

Zoos Sponsor- og Støtteforening

Ældre Fonden (EGV-Fonden)

Ældre Sagen, Landsforeningen

Øjenfonden

Øjenforeningen Værn om Synet

Ølgod Valgmenighed

Øst-Hjælp

Østens Assyriske Kirke

Østervrå Baptistmenighed

Østervrå Frikirke

Østhimmerlands Baptistmenighed

Åbne Døre

Ågård Frimenighed

Århus Baptistmenighed

Århus Frikirke

Århus Symfoniorkesters Fond af 13.4.1983

Århus Valgmenighed