Ben Goldacre forklarer omkring placeboeffekt i medicin m.m.