Historien om Sodoma og Gomorra gengivet i video

Her kan du læse teksten fra bibelen om Sodoma og Gomorra og Lot og hans døtre.