Mens jeg var om bord på Beagle, var jeg meget rettroende, og jeg husker, at adskillige af officererne (omend de selv var rettroende) leede hjerteligt ad mig, fordi jeg citerede Bibelen som en absolut autoritet i et moralsk spørgsmål.”

Citat af Charles Darwin