Biolog Richard Dawkins taler til en skole omkring biologisk evolution, han starter med en introduktion til tænkning.

1/8
Skoleleder Norm Colb og Jack Bowen introducere Dr. Richard Dawkins.

2/8, Dawkins åbner med at læse op fra et brev (det er godt)

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8
Dawkins answers more student questions, including a discussion of selfish genes and altruism.