Kun seks af Folketingets 179 medlemmer valgte demokratiet, mens de restende valgte at gå i kirke. Det er en godt eksempel på, at Danmark ikke har demokrati og adskildelse af kirke og stat.

De seks medlemmer af folketinget, der valgte demokrati var:

      Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance
      Kamal Qureshi fra SF
      Anne Marie Geisler Andersen fra Det Radikale Venstre