Biolog Richard Dawkins gæster Bill Maher i dennes tv-program Real Time den 2. oktober 2009, hvor samtalen går på forskellen mellem mennesker, herunder mormoner, muslimer m.m.