En moske på Grimhøjvej 7 i Århus-forstaden Brabrand har sat udvendige højtalere på bygningen og skruet så højt op for lyden, at bønnerne kan høres en kilometer fra moskeen.

Moske-højtaler generer naboer
Moske ikke

Ordensbekendtgørelsen § 3:

Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted.