Religionsdebat mellem Christopher Hitchens og John Lennox, der debatterer om Europa burde vælge ateisme.

Christopher Hitchens debaterer med John Lennox 1/7

Christopher Hitchens debaterer med John Lennox 2/7

Christopher Hitchens debaterer med John Lennox 3/7

Christopher Hitchens debaterer med John Lennox 4/7

Christopher Hitchens debaterer med John Lennox 5/7

Christopher Hitchens debaterer med John Lennox 6/7

Christopher Hitchens debaterer med John Lennox 7/7