Så har jeg igen udregnet medlemstallet for statskirken/folkekirken, og hvad jeg synes er endnu mere interessant: Jeg har regnet på, hvor mange danskere, der ikke er medlemmer af folkekirken/statskirken.

De seneste tilgængelige tal er pr. juli 2009, og viser følgende:
Medlemmer af kirken: 4.485.682
Ikke medlemmer af kirken: 1.033.759

Samlet indbyggertal for Danmark pr. 1. juli 2009: 5.519.441

De 1.033.759 danskere, som ikke er medlemmer af folkekirken er ikke alle ateister, langt fra. Der er mange muslimer, katolikker, Jehovas Vidner, påskekirke-medlemmer, osv. sov. Men underligt nok, er der også mange ateister, buddhister m.m. som er medlemmer af kirken.

De seneste tal, forud for denne opgørelse viste:
4.485.275 medlemmer (en fremgang på 407 danskere)
1.030.012 ikke-medlemmer (en fremgang på 3747 danskere)

Hvis det ikke var fordi, det var mig selv som har lavet begge udregninger, ville jeg sætte et spørgsmålstegn ved udregningen af den lille fremgang i medlemstallet. Nu overvejer jeg dog, om alle de brugte tal (tal for hvert eneste danske sogn) er blevet opdateret, eller det for en del sogn er de samme tal fra sidste kvartal, som de har indmeldt igen. – Medlemstallet og antallet af ikke-medlemmer passer dog med det samlede indbyggertal for Danmark.

Udmeldelse af folkekirken blanket