Biolog Richard Dawkins om hvorfor nogle fugle får to æg, men kun én unge vokser op