I følge Bibelen, nærmere bestemt Det nye testamente, faldt Paulus (Poul på engelsk) af hesten, hvor han så talte med Jesus/Jesus talte til Paulus.

Eftersom Paulus ikke var en discipel, og ikke nogensinde har mødt Jesus Kristus, så var det nok vigtigt for Paulus, at opdigte historien om, at Jesus havde talt til ham, for at vinde troværdighed blandt de kristne. Hvis ikke Paulus fortalte, at Jesus havde talt direkte til ham, hvorfor skulle kristne så tro på hvad Paulus sagde? Hvad Paulus sagde, må være blevet opfattet som en ny religion; men ved at opdigte historien omkring Jesus direkte tale til ham, så blev han pludselig en ledende inden for den nye kristendom som han så kunne bearbejde.

Andre har nok tænkt samme, jeg undskylder hvis der findes en stor retning inden for religionsvidenskaben omkring dette. Jeg mindes ikke, at have stødt på disse tanker, men hvis de findes så vil jeg ikke tage patent på, at være den originale tænker af disse tanker.