Fadervor er den måde, hvorpå Jesus Kristus svarede, at kristne skulle bede, og er derfor en vigtig bøn.

Fadervor starter med et påbud af Jesus (100 % gud) i vers 9: “Derfor skal I bede således”.

  Vor Fader, du som er i himlene!
  Helliget blive dit navn,
  vers 10: komme dit rige,
  ske din vilje
  som i himlen således også på jorden;
  vers 11: giv os i dag vort daglige brød,
  vers 12: og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
  vers 13: og led os ikke ind i fristelse,
  men fri os fra det onde.
  For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Citat: Bibelen. Det Nye Testamente, Matthæusevangeliet, Kapitel 6, vers 9-13.

I den kristne gruppe Jehovas Vidnes oversættelse (Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter) lyder teksten i Fadervor en smule anderledes:

Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helligt. Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, såldes også på jorden. Giv os i dag vort brød for denne dag; og tilgiv os vores skyld, som vi også har tilgivet vores skyldnere. Og før os ikke ind i fristelse, men befri os fra den onde.”

Citat: De Kristne Græske Skrifter. Lukas, kapitel 11 vers 2-4.