Der er en ny bog er på vej i Danmark om “den nye ateisme), den beskrives sådan:

Siden 11. september 2001 har en aggressiv og overfladisk religionskritik domineret den offentlige debat om religion og kristendom i Danmark såvel som i udlandet. Religionskritikken kommer fra en gruppe fundamentalistiske ateister, der går under samlebetegnelsen ”Siden 11. september 2001 har en aggressiv og overfladisk religionskritik domineret den offentlige debat om religion og kristendom i Danmark såvel som i udlandet. Religionskritikken kommer fra en gruppe fundamentalistiske ateister, der går under samlebetegnelsen ”den ny ateisme”.

Bog: Gudløse hjerner

Bestsellerforfatterne Richard Dawkins, Sam Harris og Christopher Hitchens står i spidsen for den nyateistiske bevægelse, der i USA har givet sig selv navnet, The Bright Movement, en bevægelse af ´lysende begavelser´, der har indledt en omfattende kampagne mod ”åndsformørkede” troende. I Danmark blæser antireligiøse foreninger som Ateistisk Selskab og Humanistisk Samfund til kamp mod folkekirken med det formål at rense det offentlige rum for religion.

Samtidig med den stærkt karikerende polemik imod religionen og især kristendommen udbreder disse nyateister et biologistisk menneskesyn, der hævder, at evolutionspsykologi og hjerneforskning kan fortælle hele sandheden om mennesket og forbedre menneskets natur gennem biopolitik og psykoteknologi.

I et frit samfund skal der være plads til både religionskritik og ateismekritik, men det sidste har længe været forsømt. Med Gudløse hjerner retter Lars Christiansen og Lars Sandbeck op på dette misforhold og demonstrerer, at nyateisternes kristendomskritik er forfejlet, at det biologistiske menneskesyn er etisk og politisk farligt, og at nyateismen grundlæggende må anskues som en utopisk bevægelse, der tror på forløsning gennem videnskab.

OM FORFATTERNE:
Lars Christiansen, f. 1972, cand. mag. i tysk og historie fra Københavns universitet. Skribent og oversætter. Har bl.a. skrevet ”Lille kristendomsapologi” i Den borgerlige orden. Tanker om borgerlighed og kultur (2008).

Lars Sandbeck, f. 1974, ph.d., cand.theol. fra Københavns Universitet. Anmelder ved Dagbladet Politiken. Han har bl.a. skrevet Fantasiens Gud (2006) og redigeret Religionskritik efter Guds død (2009).”.

Med sådan en beskrivelse af bogen, forud for udgivelsen, kan vi forvente os en meget forfejlet bog. Det er i hvert fald tydeligt, at den person, der har skrevet beskrivelsen af bogen og ”den ny ateisme” ikke har forstået ret meget, faktisk pinligt lidt. Underligt, at noget forlag vil lægge navn til sådan en gang misinformation.

Udgiver: Informations Forlag.