Da jeg er træt, at at høre om “Darwinistisk evolutionsteori” og lignende i forhold til hvor biologi i dag er på området for nedstamning, har jeg lavet denne artikel ved at slå op i min Biologi undervisningsbog fra 2008.

I stikordsregistreret findes følgende:
1 henvisning til Charles Darwin
1 henvisning til Darwins evolutionsteori (henviser til samme siden som ovenstående)
0 henvisninger til evolutionsteori
0 henvisninger til Gud
1 henvisning til Gudenå
1 henvisning til fossiler
7 henvisninger til evolution
21 henvisninger til RNA
51 henvisninger til DNA

Som det svagt antydes af denne statistik, så er det på ingen måde Charles Darwin, der bærende i forståelse af udviklingen af livet i år 2009. Ej heller er det fossiler, der er grundstenen i evolutionslæren (skønt alle fundne fossiler styrker denne opfattelse). Teorien om udvikling ved naturlig selektion er tæt knyttet til RNA og DNA.

Om livets opståen står i øvrigt “De første tegn på liv på Jorden er fundet i forsteninger som er mere end 3,9 mia. år gamle”