Visse kristne lægger meget af deres tro i Jesus genopstandelse, nogle mener endda at der jo var øjenvidner til opstandelsen. Enten har de personer, der fremsætter denne argumentation ikke læst bibelen – ellers har de ikke lært at læse det der står.

I følge Biblen var der ingen øjenvidner til Jesus genopstandelse*
Et par steder i biblen står der at Jesus blev set efter han var genopstået; men hvis du læser biblen vil du opdage, at disciplene ikke kunne genkende Jesus. Hvis du ikke kan genkende en person, som du har kendt i årevis og set få dage før. Så er der stor chance for, at personen ikke er dén vedkommende giver sig ud for at være.

I øvrigt er det værd at huske på, at selv hvis vi antager at der faktisk levede en Jesus, og gjorde nogle af tingene biblen påstår, så går der lang tid inden nogen gider skrive det ned. Ikke engang Paulus, har fundet det interessant at skrive, og hans breve er fra før de fire evangelier.

* Læs hvad der står i Biblen om Jesus opstandelse.