Filosoffen Dan Dennett lektion, hvor religion ses på via et darwinistisk syn.

Introduktion af biolog Richard Dawkins.

Lektionen blev holdt den 19. marts 2009 hos The British Humanist Association.