Nogle kristne har opdaget hvilken modbydelig bog det gamle testamente er, og påstår at det ikke er gyldigt mere, men at det ny er det nye testamtente som man skal forholde sig til. Ak ja. Det viser blot, at de ikke engang har læs det nye testamente.

Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 17

Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.

Johannesevangeliet kapitel 10, vers 35

“Når loven kalder dem guder, som Guds ord er kommet til – og Skriften kan ikke rokkes –”

Hebræerbrevet kapitel 13, vers 8

“Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid”

Johannes åbenbaring kapitel 22, vers 18-19.

“Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.”

Treenighedslæren blev endeligt fastslået som kristent dogme på det første koncil i Nikæa i år 325, den fastslår at der i kristendom kun er én gud. Denne gud viser sig dog på tre forskellige måder Gud (faderen), Jesus (sønnen) og Helligånden.