Søjlerne bygger alle på Koran-udsagn, og deres funktion er dels at holde troen på gud levende ved at vise sin underkastelse, dels at vise, hvordan den enkelte indgår i et stort muslimsk fællesskab.

1. Trosbekendelsen (shahada)
2. Bønnen (salah)
3. Fasten (sawm)
4. Almissen (zakat)
5. Valfarten (hadj)
6. Den hellige krig (jihad). Der er ikke enighed om dette er en søjle

For at være en god muslim skal alle pligterne nøje overholdes.