En af de mest spændende personer i Bibelen er Enok; men han er også én af de mest mystiske. I den udgave af Bibelen vi nu køber i standardiseret form med faste bøger, er der flere korte henvisninger til manden der gik med Gud, og som Gud tog til sig. Desværre er fortællingen om Enok ikke længere med, den blev fravalgt da Biblen blev kanoniseret/standartiseret.

Da Jered havde levet 162 år, fik han Enok. Efter at Jered havde fået Enok, levede han i 800 år og fik sønner og døtre. Jered levede i alt 962 år, så døde han. Da Enok havde levet 65 år, fik han Metusalem. Efter at Enok havde fået Metusalem, vandrede han i 300 år med Gud og fik sønner og døtre. Enok levede i alt 365 år. Han vandrede med Gud. Så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort.

Det Gamle Testamente, Første Mosebog, kapitel 5 vers 18 – 24.

Adam, Set, Enosh, Kenan, Mahalal’el, Jered, Enok, Metusalem, Lemek, Noa, Sem, Kam og Jafet.

Det Gamle Testamente, Første Krønikebog, kapitel 1 vers 1-4.

I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort; for det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud.

Det Nye Testamente, Hebræerbrevet, Kapitel 11 vers 5

Han nævnes også i starten af Det nye testamente i forbindelse med “Jesu slægt”

… søn af Metusalem, søn af Enok, søn af Jered, søn af Mahalal’el, søn af Kenan, søn af Enosh, søn af Set, søn af Adam, søn af Gud.

Det Nye Testamente, Lukasevangeliet, Kapitel 3 vers 37-38

Enok, Noa og patriarkerne
Enok havde Herrens velbehag, og han blev taget bort,
et eksempel, der skulle føre kommende slægter til omvendelse.

De Apokryfe Skrifter (GT), Siraks Bog, Kapitel 44 vers 16

Andre betydelige mænd
Aldrig er der skabt nogen på jorden, der var som Enok; han blev jo også taget bort fra jorden.

De Apokryfe Skrifter (GT), Siraks Bog, Kapitel 49 vers 14

Jeg håber en dag at få en udgave af Enoks bog.