Khalil Assi som sidder i bestyrelsen hos Islamisk Trossamfund i København, og er tidligere øverste leder i trossamfundet. Samt Abu Bashar, som er imam i moskeen på Ørbækvej i Odense er medunderskrivere af Gaza-erklæringen, der opfordrer / godtager angreb på Danmark og danskere.

»Den Islamiske Nation er forpligtet til at betragte alle, der er forbundet med det zionistiske væsen – det være sig lande, institutioner eller individer – som værende en stor bestanddel af dette væsens forbrydelser og brutalitet. Indstillingen til disse er den samme, som den er mod det grådige væsen selv«.

»Den Islamiske Nation er forpligtet til at betragte udenlandske krigsskibe i muslimsk farvand, der ønsker at kontrollere grænserne og forhindre våbensmugling til Gaza, som en krigserklæring, en ny besættelse, en syndefuld aggression og en klar overtrædelse af Nationens suverænitet. Disse krigsskibe skal afvises og bekæmpes med alle midler og på enhver måde«.

Kilde: Danskere opfordrer til angreb på Israel og Dokumentation: Det står der i Gaza-erklæringen.

Islam som fredens religion? Måske de ikke ved hvad ordet “fred” betyder? Disse muslimers støtte er “blot” en forlængelse af den samme holdning, der kom til udtryk under demonstration på rådhuspladsen.