I dag er en fritænker et menneske som kan tænke frit / tilstræber at tænke frit. Det vil især sige uden at have forpestet hjernen med ideer og forestillinger som ikke er klar til at blive genovervejet / testet. De typiske hindringer for at tænke frit er ideologier – om så de kaldes religiøse eller politiske.

At være fritænker kræver hårdt arbejde, der er mange ting som ofte blot bliver taget for givet; men som fritænker er man nød til at tænke over tingene fra start.

Charles Darwin var fritænker. Han gentænkte over om arterne virkelig var skabt af Jahwe for under 6000 år siden, eller om de havde udviklet sig langsomt over tid.

Politikens Nudansk Ordbog med etymologi (3. udgave, 2005) skriver:
en person som har en selvstændig opfattelse af de religiøse spørgsmål, især om person som ikke tror på Gud = ATEIST
ETYMOLOGI: efter engelsk free-thinker.

Ordbog over det Danske Sprog – dansk i perioden 1700-1950 beskriver fritænker sådan:
Fri-tænker, en. [3.5] [-‘tænTegn, der ikke kan vises[ng](‘)g∂r] ((kors) -tænkere. LTid.1743.795. HHans.PD.24).
(efter ty. freidenker, der er overs. af eng. free-thinker; især filos.) egl.: person, som i sin tankegang ikke er bundet til det vedtagne, men som tænker mere fordomsfrit eller forudsætningsløst. hidtil har (jeg) været en Fritænker i Henseende til Ægtestanden. Ew. IV.258.
(Fr. Fischer) samlede omkring sig først en lille Flok, senere en hel Skare af Byens Borgere, og for dem blev han Oplyseren, Fritænkeren og Frigøreren. P Laurids.S.II.8. især: person, som forholder sig uortodokst til religiøse spørgsmaal, (tidligere:) som forkaster aabenbaringen; deist; (nu næsten kun) person, som benægter religionens sandhed; gudsfornægter; ateist (jf. Naturalist). de saa kaldne Fritænkere, hvoraf mange udi got Forsæt kand vildfare, efterdi de holde for, at Fornuften bør være Ledsager udi all Eftersøgning, og holde for farligt at troe, hvad som dem derimod synes at være anstødeligt. Holb. Ep.V.79. Vore Frietænkere, det er . . Forsynens og Religionens Nægtere.Eilsch.Phil Brev.129. (han) var om ikke en aabenbar Atheist og Gudsbespotter, dog i det mindste en Frietænker eller en grov Kietter. Ew.VI.154. Helten i Stykket . . er Fritænker – troer hverken paa Gud eller Helgene.Bagges.DV.XII.102. PalM.IV.355. Brandes.XIII.415. jf. (sj.): hun var bleven en Fritænkerinde af den voltaireske Skole, og betragtede Religionen som en gammel Overtro. Oehl.XXVI.93. Bøgh.DD. 1871.45.

Den Store Danske skriver (27. februar 2009) om fritænker:
fritænker, (oversat fra engelsk freethinker), På engelsk optrådte ordet første gang i slutningen af 1600-tallet.; på dansk er det brugt af bl.a. Holberg og Fr. Eilschov. Oprindelig var en fritænker en tilhænger af deismen; fx skrev Anthony Collins i A Discourse of Free-Thinking (1713, En afhandling om fritænkning), at uvidenhed er kilde til ateisme, og fritænkning er en kur mod denne. Senere er ordet hovedsagelig blevet brugt om ateister.