Lad os få afskaffet blasfemiparagraffen hurtigst muligt. Det er paragraf 140 i straffeloven, der normalt omtales som blasfemiparagraffen. Paragraffen siger:

Den, der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Udover det er komplet latterligt, så er blasfemiparagraffen en indskrænkning af ytringsfriheden.