En pressemeddelelse fra Dansk Folkekirkeparti fremhæver parties nedvurderende syn på andre kulturer. I øvrigt præges forsiden af partiets website af dette kirkebanner.

dfkirke728x90

Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Martin Henriksen, er stærkt forundret over, at undervisningsminister Bertel Haarder (V) tilsyneladende bryder med den praksis om bønner i folkeskolen, som han ellers selv hævder at støtte. Det fremgår af en række svar, som Bertel Haarder har givet til Folketingets Uddannelsesudvalg.

– Bertel Haarder svarer først meget klart, at han støtter den praksis, der blev indført i 1978. Her blev det slået fast, at man gerne må fremsige bønner i skolen, når det drejer sig om fadervor og bønner, der har fadervor som grundtype. Fadervor kan nemlig ikke betegnes som forkyndelse, fremgår det. Men i næste svar siger han – også med henvisning til praksis fra 1978 – at det er helt i orden, hvis en skole vælger at fremsige bønner fra andre trosretninger. Og det til trods for, at praksissen fra 1978 kun har taget stilling til fadervor, siger Martin Henriksen.

– Dermed misbruger ministeren reelt en praksis fra 1978 til at legitimere, at han i 2009 vil tillade eksempelvis muslimske bønner i den danske folkeskole. Enten forsøger Bertel Haarder bevidst at udvande den danske kultur ved at sidestille den med andre kulturer i Danmark – eller også er det en fejl fra ministerens side, siger Martin Henriksen.

– Jeg vælger at tro det sidste og vil derfor opfordre ministeren til hurtigst muligt at rette sin fejl, så fadervor ikke sidestilles med bønner fra islam og dermed bryder Undervisningsministeriets hidtidige praksis på området, siger Martin Henriksen.