Den kristne tv-kanal, Christian Broadcasting Network, sendte den 12. februar 2009 dette indslag om Darwin, evolution og manglende tænkning.

I indslaget medvirker Jonathan Wells. Jonathan Wells er tidligere Moon-bevægelse medlem.

Både Wells og Stephen Meyer arbejder nu for Discovery Institute, de forsker ikke men arbejder blot på at få kreationisme ind i skoler og evolution ud.