Hos Danmarks førende forening for ateister, Ateistisk Selskab, er der ikke enstemmighed om brugen af begrebet “ateisme”.

Foreningens formand, Jesper Vind, har skrevet bogen “Ateisme”, der er udgivet af Gyldensdals serie Tro og livsanskuelse.

Foreningens sekretær, Jakob H. Heidelberg, har skrevet manifestet Hvorfor stærk ateisme er sund fornuft

Men Ole Magnussen skriver “På bestyrelsens vegne” i Ateistisk Nyhedsbrev januar 2009

Vi vil ikke bruge begrebet ”ateismen” for ikke at forlede nogen til at tro, at der findes en fælles ideologi, bevægelse, politik eller lignende for ateister, og for at undgå associationer til religiøse ”-ismer” og dermed forhåbentligt undgå beskyldninger om, at ”ateisme” er en religion, når det nu engang er det modsatte: Fravær af tro!

Det skal her bemærkes, at Ole Magnussens tekst er den nyeste, så måske er Ateistisk Selskab kommet til en ny fælles linje om ikke at bruge “ateisme” ganske som jeg selv er kommet det.