Pat Condell taler ud om forbuddet mod kritik af religion/islam i Nederlandene. Nederlandene har længe været en frontnation for ytringsfrihed, men det er nu slut.

One law for all
Sharia petition