I kristendom/kristen tro er de ti bud vigtige; men kan du huske de ti bud? Du kan læse dem her.

 1. Du må ikke have andre guder end mig.
 2. Du må ikke lave dig noget gudebillede
 3. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn
 4. Husk sabbatsdagen og hold den hellig.
 5. Ær din far og din mor
 6. Du må ikke begå drab.
 7. Du må ikke bryde et ægteskab.
 8. Du må ikke stjæle.
 9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.
 10. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.

Det er de ti bud i følge Bibelen, Det Gamle Testamente, Anden mosebog, kapitel 20.

Bemærk at der står at du ikke må begære din næstes træl eller trælkvinde. Træl er gammelt ord for slave. Der er forbud mod at begære slaver, men ikke forbud mod slaveri. Føj!

Derudover, så er det værd at bemærke, at der er forskellige udgaver af de ti bud, også inden for kristendommen.

Katolikkerne har ikke de samme ti bud, som protestanterne. Jeg har et par katolske veninder, så det er rimeligt at have deres udgave med:

 1. Du må ikke have andre guder.
 2. Du må ikke misbruge Guds navn.
 3. Du skal holde hviledagen hellig.
 4. Du skal ære din far og din mor.
 5. Du må ikke slå ihjel.
 6. Du må ikke bryde ægteskabet.
 7. Du må ikke stjæle.
 8. Du må ikke vidne falsk mod din næste.
 9. Du må ikke begære din næstes hus.
 10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til.

Jehovas Vidner kalder dem for “De ti ord”:

 1. Du må ikke have andre guder i trods mod mig.
 2. Du må ikke lave dig nogen udskåret billede eller afbillede af det der er i himmelen, på jorden eller i vandene under jorden og du må ikke bøje dig for dem eller dyrke dem
 3. Du må ikke bruge Jehova din Guds navn til noget som er uden værdi
 4. Husk på sabbatdagen idet du holder den hellig.
 5. Ær din fader og din moder.
 6. Du må ikke myrde.
 7. Du må ikke begå ægteskabsbrud.
 8. Du må ikke stjæle.
 9. Du må ikke aflægge falsk vidensbyrd mod din næste.
 10. Du må ikke begøre din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, eller hans træl eller trælkvinde eller hans okse eller hans æsel eller noget som helst der tilhører din næste.

Biblen på Nørrebro Teater lavede en fremstilling af De ti bud

Pergament over de ti bud fra Amsterdam Esnoga synagogue.
De ti bud