I Indonesien forbyder det muslimske flertal pornografi de hinduistiske og kristne mindretal, ser loven som en trussel mod den kunsteriske, religiøse og kulturelle frihed, der hersker i landet.

Hvis man bryder loven, risikerer man op til 15 års fængsel. Maksimumstraffen for at låne eller downloade pornografisk materiale er fire års fængsel eller en bøde på to milliarder rupiah (cirka 1,2 millioner danske kroner.)

Indonesien forbyder pornografi