I følge Mattæusevangeliet var der mange mennesker som opstod fra de døde, da Jesus dødede på korset. – Underligt nok, hvis man troede på Bibelen, er der ingen samtidige kilder som har omtalt dette. I øvrigt så også mærkeligt, at det kun er Jesus som fejres for at genopstå, skønt der angiveligt var mange som gjorde det, og endda før Jesus.

Men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde: »Sandelig, han var Guds søn.« Der var også mange kvinder, der så til på afstand, de havde fulgt Jesus fra Galilæa og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs og Josefs mor, og Zebedæussønnernes mor.

Mattæusevangeliet, kapitel 27 vers 50 – 56.