“Sagen er: Det hedder vel i Mythen om Verdens Skabelse, at Gud skabte Menensket i sit Billede, men det er vissere, at Oldtidens Mennesker skabte sig en Gud i deres Billede og Skikkelse. Dette gjælder især Moses eller Jødernes Gud, Jahova, som har alle et Menneskes Egenskaber, alle dets mulige baade Ufuldkommenheder og Fuldkommenheder.”

citat af G.L. Baden