Efter at have talt med en del i dag, så er der ikke meget som tyder på, at mange ved hvorfor vi fejre pinse denne weekend. Så lad mig fortælle det.

Pinse har at gøre med Bibelens tekst om Apostlenes Gerninger kapitel 2.:

“v1 Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. v2 Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. v3 Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. v4 Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.

v5 I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. v6 Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. v7 De var ude af sig selv af forundring og spurgte: »Hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? v8 Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? v9 Vi parthere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, v10 Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, v11 jøder og proselytter, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål.« v12 Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden: »Hvad skal det betyde?« v13 Men andre spottede og sagde: »De har drukket sig fulde i sød vin.«”

Hvad handler pinsen om?
– I pinsen kom Helligånden til disciplene og gjorde dem i stand til at tale adskillige sprog og dermed sprede det kristne budskab i hele verden.

Hvornår fejres pinse?
– 50 dage efter Jesu opstandelse, og idet påsken falder forskelligt fra år til år, påvirker det også hvornår vi fejre pinse; men det er der dog altid i maj eller juni.

Der står ikke noget i teksten om, hvilke sprog der er tale om som apostlene kom til at tale; men jeg er overbevist om, at de kom til at tale fynsk. For jeg har lært, at det er det sprog gud taler med englene om søndagen, og det sprog må apostlene selvfølgelig også kunne tale. Derudover har de nok lært at tale både finsk, swalihi og pali.

Jeg ønsker dig en god pinse, og håber vi kommer til at tale mange ekstra sprog fra pinsesøndag. Jeg tror på at jo bedre vi mennesker er til at tale med hinanden, jo mere kan vi lære af hinanden.