Det er blevet tid til en lille quiz, hvor du kan teste din viden omkring Bibelen. Da dette er den første quiz synes jeg det var passende at starte med en let:

Hvad var de sidste ord som Jesus af Nazarat sagde i følge Bibelen (den eneste kilde til Jesus)?

1. “Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?”
2. “Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.”
3. “Det er fuldbragt.”