På Dansk Folkeparties hjemmeside og i Dansk Folkepartis arbejdsprogram står der bl.a. følgende:

“For Dansk Folkeparti er det vigtigt at slå fast, at religion, tro, værdinormer, traditioner, sædvaner og holdninger er altafgørende for ethvert samfunds udvikling. Det er kun i den jødisk-kristne, vesterlandske kulturkreds, at det er lykkedes at gøre op med middelalderens verdenssyn. Det er kun i den jødisk-kristne kulturkreds, at det er lykkedes at skabe den frihed og tolerance, som er grundlaget for demokratiet, og det er kun hér, at respekten for menneskets rettigheder er grundfæstet.”

Det er sjovt nok ikke den opfattelse jeg har.

Frihed er i hvert fald ikke noget Dansk Folkeparti går ind for. Dansk Folkeparti vil hele tiden have alle borgere mere og mere overvåget og i flere og flere registre som DNA-register, huleganregister m.f.

  • Dansk Folkeparti har frataget børn deres frihed til at købe cigaretter
  • Dansk Folkeparti har frataget børn deres frihed til at købe øl og spiritus
  • Dansk Folkeparti vil fratage børn deres ret til at vædde om penge
  • Dansk Folkeparti vil ikke give folk frihed til at have sex med børn
  • Dansk Folkeparti vil endda ikke give mænd tilladelse til at have mere end én kone, skønt det står i Bibelen*

Tolerance findes ikke i Bibelen. Men tag til buddhistiske styre, dér er der tolerance

* Første Mosebog, kapitel 6, vers 1 og 2:

“Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudssønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til.”