Efter at have læst om Noa og hans ark i Bibelen, så ved jeg ikke, om Noa medbragte to eller fjorten af hver dyr. I Bibelen står der begge dele

Første Mosebog kapitel 6
v19  Af alle levende væsener skal du bringe ét par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig; de skal være han og hun. v20  Af alle slags fugle, al slags kvæg og af alle slags krybdyr på jorden skal ét par gå ind til dig for at overleve. v21  Du skal tage noget af alt, der kan spises, og samle det hos dig; det skal du og de have til føde.« v22  Noa gjorde, ganske som Gud havde befalet ham.

v1  Herren sagde til Noa: »Gå ind i arken med hele din familie, for dig har jeg fundet retfærdig i denne slægt. v2  Af alle de rene dyr skal du tage syv par, han og hun, og af dem, der ikke er rene, skal du tage ét par, han og hun. v3  Også af himlens fugle skal du tage syv par, han og hun, for at de kan have efterkommere på jorden. v4  Om syv dage lader jeg det regne på jorden i fyrre dage og fyrre nætter, og jeg udsletter alle levende væsener, som jeg har skabt, fra jordens overflade.« v5  Noa gjorde, ganske som Herren havde befalet ham. v6  Noa var 600 år, da vandfloden kom over jorden.

Citaterne er fra  den autoriserede danske bibel 1992

Jeg vil påstå, at det er umuligt at bringe to af alle dyr med på én båd, og skal der være 14 af hver af de rene, så skal båden være en hel del større.

Hvordan kan nogle mennesker dog tro på det sludder som står i Bibelen?