Vi har været alt for sene til at indse, i hvor høj grad den religiøse tro er en garant for menneskets umenneskelighed mod menensket. Det er ikke overraskende, eftersom mange af os stadig mener, at tro er en væsentlig ingrediens i tilværelsen. To myter hæver troen over den rationelle kritiks angreb, og de fostrer tilsyneladende i lige høj grad religiøs ekstremisme og religiøst mådehold: 1) De fleste af os mener, at folk får noget positivt ud af den religiøse tro (fx. stærke fællesskaber, etisk adfærd, åndelige oplevelser), som man ikke kan finde andre steder; 2) mange af os mener også, at de forfærdelige ugerninger, der undertiden begås i religionens navn, ikke er produkter af troen som sådan, men skyldes vores lavere instinkter – kræfter som grådighed, had og frygt – som troen selv er den bedste (ja, måske den eneste) kur imod. Tilsammen har disse to myter tilsynelande gjort os helt immune over for udbrud af fornuft i den offentlige diskurs.

Citat fra Sam Harris bog “Trones Fallit. Religion, terror og fornuftens fremtid”. Bogen er udkommet på Akademisk Forlag i april 2007.

Sam Harris er ikke ateist!